KIDS opvang G.O.B. Nederland

Regio Putten en omstreken

 

Goede opvang is belangrijk!

Er is keuze ......

Om de vraagouders een reële keuze te bieden tussen de verschillende vormen van kinderopvang, heeft KIDS Opvang G.O.B. in Putten kindplaatsen gerealiseerd in de gastouderopvang .

Naast de opvang via groepsopvang zoals kinderdagverblijven en andere kindcentra, is er daarmee ook een meer individuele vorm van opvang beschikbaar via gastouderopvang.

  

Gastouderopvang is een hele persoonlijke vorm van opvang. Uw kind wordt opgevangen in een gastgezin, waarmee zo veel als mogelijk een normale thuissituatie wordt gecreëerd.

Omdat het aantal beperkt blijft tot maximaal 6 kinderen ontstaat er een huiselijke situatie waar uw kind zich maximaal kan ontplooien.